Ajudant a investigar la mort sobtada i la síndrome Brugada

Quina millor forma de celebrar un dia especial com avui, amb un nou projecte de recerca? Des que em vaig incorporar als estudis universitaris de Girona he liderat projectes de recerca (de 3 anys de durada) finançats de forma competitiva pel Ministeri espanyol competent en ciència (ara mateix, el MINECO). Sempre ha estat en química teòrica i computacional, amb un equip format íntegramnet per membres de l’IQCC.

Però l’Institut amplia els seus horitzons, duu a terme projectes teòrico-computacional-experimentals, i s’obre a noves col.laboracions. Precisament aquest projecte és una nova col.laboració amb la Dra. Sara Pagans, contractada Ramón y Cajal del Centre de Genètica Cardiovascular de la UdG, liderat pel Dr. Ramon Brugada. Aquest projecte, que lidera la pròpia Sara i del qual en sóc co-IP, es titula Role of nonexonic genetic variants in Brugada Syndrome i com el seu nom indica, contnua la recerca d’alguns aspectes clau de la Síndrome de Brugada, vncualda a la mort sobtada per atac de cor. En aquest projecte, hi aportaré la meva experiència computacional, m’endinsaré una mica en la bioinformàtica, i ajudaré a donar una visió més molecular al treball.

He d’agrair profundament la gran feina de la Sara, ànima del projecte. És una gran oprotunitat d’aprendre i de fer coses noves, i també d’extendre el camp de la ciència computacional que fem a l’IQCC.

By Gejordan (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Gejordan (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons