Algunes curiositats a l’nforme de la FECyT sobre percepció social de la ciència i la tecnologia

Image

Ha sortit publicada l’edició 2014 de l’enquesta sobre percepció social de la ciència i tencologia, ja disponible a la web de la FECyT. Sempre és interessant fer un cop d’ull a aquests informes. Recullo aquí alguna cosa que m’ha semblat especialment rellevant.

Quan es pregunta “quan parlem de ciència, que et ve al cap?”, el 14% hi respon física/química/biologia, 27% medicina/salut, i el 2% “una cosa avorrida” i també el 2% “cosa de xiflats i excèntrics” (és a dir, en llenguatge corrent, frikis). Suposo que era de resposta múltiple 🙂 També 32% recerca, i 20% laboratori…

El 29% creu que el Sol gira al voltant de la Terra. La pregunta va ser però formulada en termes negatius, i fins i tot el propi informe diu que despistava. Fins i tot a mí m’ha despistat el resultat d’aquesta pregunta al propi informe.

El 84% creuen que els mòbils creen camps electòmagnètics, cosa que és certa. Però de debó, tots aquests enquestats saben què és un “camp electromagnètic”?

Image

Metges, científics, professors i enginyers, són els més ben valorats (veure gràfic). Després, jutges, esportits, advocats, periodistes, empersaris, religiosos… í polítics. Els enquestats tenen més confiança en els hospitals i en les universitats:

Image

Curiós: l’homeopatia es percep com a més científica que l’economia!

Internet i Televisió són, amb força diferència, els mitjans preferits per informar-se (o pels quals els arriba) sobre ciència. Però és molt interessant que el principal mitjà per Internet és la Wikipedia!

Image

La comuniat que té els enquestats més interessats per la Ciència és Catalunya. Amb gran diferència, Catalunya, Madrid i el País Basc creuen que estan força més avançats que la resta de comunitats.

A l’informe també s’hi pot veure l’evolució d’alguns d’aquests indicadors al llarg dels darrers anys. No hi ha cap canvi espectacular, però en tot cas hi ha elements per rumiar.

Nota: A la revista Skeptical Inquirer de gener/febrer 2016 hi ha un resum de “wording of 11 questions about scientific knowledge”, semblen les mateixes preguntes fetes a l’informe fecyt. Per exemple, un 75% respon correctament a la pregunta de si la terra gira als voltants del sol. Correspon a un General Social Survey de 2014. Resultats semblants, doncs.