Illes misterioses a l’oceà màgicocientífic

venecia

Remenant per aquí i per allà m’he trobat alguns curiositats de màgia i ciència #magsci

Màgia per a Pixeloscopi de Carles Sora, http://www.csora.org/magia-per-a-pixeloscopi/ on es fa servir la realitat augmentada afegint-hi una capa física sorprenent i molt atractiva. Bones idees per a la utilització dels dispotitius mòbils en la màgia i ciència.

Blog of Wonders de Mariano Tomatis, http://www.marianotomatis.it/blog.php?post=blog/20160521&section=english on s’hi fa una proposta de visita màgica de Venècia. Bones idees per al nostre itinerari màgico-científic.

Science and Magic: A Bidirectional Relationship, un article de Peter Prevos http://magicperspectives.net/bidirectional-relationship , que va continuar amb el seu llibre (disponible en pdf) Perspectives on Magic.