Jocs de taula de química

Image

Més enllà de les apps de dispositius mòbils per a química, hi ha una sèrie de jocs de taula químics, uns més clàssics i d’altres ben nous, que és bo esmentar. N’he trobat uns quants a la xarxa, que em sembla bo de compartir:

Top 10 Chemistry Sets Reviews http://chemistry-sets-review.toptenreviews.com

Jigsaw puzzles http://www.creative-chemistry.org.uk/funstuff/jigsaw/

Periodic Table Battleship http://www.iflscience.com/chemistry/teach-kids-chemistry-homemade-periodic-table-battleships

Board game, PT http://www.examiner.com/article/dozens-of-fun-ways-to-teach-about-the-periodic-table-of-elements

Board games: https://boardgamegeek.com/boardgame/118174/compounded
https://boardgamegeek.com/boardgame/184663/covalence-molecule-building-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/180257/molecular-strategic-chemistry-tile-game

Chemistry Task Cards Game Board https://www.teacherspayteachers.com/Product/Chemistry-Task-Cards-Game-Board-907005