La Cinètica de l’espectacular experiment dels Mentos amb Coca-Cola

geyser

Un dels experiments que se sol fer en les demostracions espectaculars en museus de ciència i en fires és la barreja de Mentos i de Coca-Cola (si pot ser, Diet), que dóna lloc a un brollador molt fort que pot arribar a varis metres d’alçada, degut al diòxid de carboni alliberat sobtadament. Fins i tot se’n fan espectables musicals, com el que vaig poder presenciar a la Maker Faire de New York City, al Queen’s Museum of Science, fa uns anys.

Veig ara que el J. Chem Educ. publica un article sobre la cinètica d’aquesta reacció química: Kinetic Explorations of the Candy-Cola Soda Geyser. Segurament serà un bon exemple per fer a les classes de Cinètica Química d’aquest proper curs, que fem en anglès.

L’acidesa de la solució disminueix en afegir-hi els Mentos. Per cert, l’energia d’activació per passar de diòxid de carboni dissolt a diòxid de carboni gasós resulta ser de 25 kJ/mol.

És interessant fer un cop d’ull a les tres principals reaccions que tenen lloc en aquesta ràpida reacció, i que proporciona bons moments de diversió però que també permet ensenyar cinètica química.