La Taula Periòdica dels Elements ja té 7 períodes complets

Image

He llegit a The Guardian que el 30 de desembre passat la IUPAC va reconèixer l’existència de quatre nous elements (sintètics). Encara no tenen nom, però se’ls anomena provisionalment amb la nomenclatura lligada a la seva ordinalitat, tal com ja surt a la Taula Periòdica gironina. El descobriment (síntesi) de l’element 113 s’ha atribuït a un equip japonès, mentre que els elements 115, 116 i 118 han estat atribuïts a un equip internacional americà-rus.

Donat que d’aquests elements se’n crea molt poca quantiat i que la seva vida mitja és de mil.lisegons, és molt difícil conèixer les seves característiques químiques. Es coneix millor, en canvi, els seus processos de desintegració cap a d’altres elements.

L’element 118 hauria de ser intert, com en són els gasos nobles que conformen la columna de més a la dreta de la taula periòdica (a la gironina, la que està sota el campanar de la Catedral). segurament haurem d’esperar per confirmar que aquest element és inert.

Ara ja caldrà anar cap a la descoberta d’elements més enllà del 118, al vuitè període de la Taula Periòdica. Quan se’n trobi algun, caldrà trobar espai per encabir-lo, perquè fins ara tot quedava ben estructurat.

Ja tenim ganes de saber com es diran aquests quatre nous elements, per poder-los fer servir no tan sols a les classes de química, sinó també als tallers i a l’espectable de La Màgia de la Taula Periòdica.

Tal com diu el Guardian

Paul Karol, chair of the IUPAC panel that verified the elements, said: “For now, most of the successes will be used by nuclear theorists to improve their understanding of the structure and stability of these very heavy nuclei as experimenters seek the alleged but highly probable ‘island of stability’ at or near element 120 or perhaps 126. It might be that those elements have long enough lifetimes for their detailed chemistry to be explored. Practical applications of the new elements, if any, are a long way off because of the difficulty in synthesis.”

el més probable que sigui sintetitzat és el 120 o el 126. El temps ho dirà.