La UdG, “rising star” al Nature Index. Una anàlisi per disciplines i per universitats

201608-udg-rising-star-nature-2

Gràcies a en @marcelswart vaig veure que Nature ha publicat la llista d’universitats que més han millorat al seu índex investigador “Nature Index”: http://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2016-rising-stars/tables/institutions

La UdG hi és recollida en quatre camps (http://www.natureindex.com/institution-outputs/spain/university-of-girona-udg/513906c634d6b65e6a000a49): química, ciències ambientals, ciències de la vida, i física.

La taula que adjunto, que correspon al darrer link, mostra que aquest índex recull 32 articles (període 1/6/2015-31/5/2016), dels quals n’hi ha 25 de química. Ara bé, com que cada article pot tenir varis autors, l’índex de nature fa assignacions fraccionàries a les diferents institucions dels autors de cada publicació. Això fa que el número d’articles efectiu sigui de 13.49, dels quals n’hi ha 13 de l’àmbit de la química, 0.32, 0.13 i 0.02 (veure http://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Spain/academic/n_article)

La UdG ocupa el lloc 84 en aquesta llista de “rising stars”, amb una millora del 307% respecte de 2012. No acabo d’entendre com es va calcular llavors l’índex, però en tot cas això és el que diu el web de Nature.

La UdG és la 18ena institució espanyola de recerca, la 14a universitat espanyola, i 4a catalana (té per davant la UB, la UAB i la UPF).

En l’àmbit de la Química, la UdG és la 8a universitat espanyola, i 2a catalana (només té la UB a davant): http://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/Chemistry/countries-Spain/academic/weighted_score