Pràctiques de grups-classe de BAT al laboratori de química @quimicaudg

Image

Durant tota aquesta setmana el nostre Departament de Química acull grups d’estudiants de batxillerat als laboratoris docents (nota: actualment sóc el director d’aquest departament). En grups de 25 estudiants, supervisats per estudiants de Química de la UdG, es fan pràctiques relacionades amb l’anàlisi química i amb els fàrmacs. Es tracta de proporcionar als alumnes de secundària del territori UdG l’oportunitat de treballar en condicions iguals a les pràctiques de química de la universitat, en un entorn sovint més ben adequat que no pas els laboratoris dels seus centres.

Més enllà d’una infrastructura, equipament i material adquat, la visita dels estudiants de batxillerat a la universitat és una nova ocació (per a alguns, potser la primera) de conèixer de prop la realitat del campus universitari: edificis, trànsit de gent, professors-investigadors… Els 250 nois i noies que passaran aquesta setmana pels nostres laboratoris s’hauran fet una mica millor la idea de com els podem acollir si venen a estudiar a la UdG en el futur.

L’única cosa que ens sap greu és que cada any més rebem moltes més sol.licituds que no pas les que podem atendre. No hi ha més disponibilitat de laboratoris ni d’hores de professor i de becaris-estudiants. Mirarem d’ampliar-ho en el futur.

Per als professors de química de la UdG, també és una oportunitat de compartir una estona, idees i projectes – i reflexions amb el professorat de secundària. Els companys de l’ensenyament preuniversitari són els millors informadors i consellers sobre els canvis i tendències dels nostres joves. Ens cal ampliar la col.laboració entre professorat universitari i no universitari, i des del nostre departament ja estem treballant per fer-ho.