Químics ocasionals

Moltes vegades parlem del Public Understanding of Science (Comprensió Pública de la Ciència) com un dels aspectes que els científics hem d’impulsar en la nostra activitat. Que la gent del carrer entengui els principis fonamentals de la Natura no és pas fàcil. Ni tampoc no és fàcil que els científics sapiguem quins són els principis fonamentals que la gent del carrer, els no científics, seria bo que sapiguéssin per estar ben informats, mínimament formats, i poder prendre decisions de forma adequada.

Per això m’ha semblat interessant l’article de Nature Chemistry de Michelle Francl Thorugh the eyes of a Chemist on es reflexiona sobre què hauria de saber el públic sobre la química (pdf: http://www.nature.com/articles/nchem.2426.epdf).

Image

Quan parlem de reputació, diem que no és el mateix (a) el que som, que (b) el que creiem que som, que (c) el que els altres creiem que som (reputació), que (d) el que creiem que els altres creuen que som. Aquí hi ha una cosa semblant: en la docència en química, una cosa és (a) el que ensenyem (PV=nRT), una altra (b) el que creiem que ensenyem (ciència molecular), una altra (c) el que els amics creuen que ensenyem (Taula Periòdica), i una altra (d) el que els estudiants creuen que ensenyem (les regles de solubilitat).

Una cosa semblant és el que fem en les sessions de promoció de la química, quan els estudiants venen a la UdG o anem pels centres de secundària: el que voldríen que percebéssin és una cosa, i una altra el que realment perceben. I no fa referència pas només a la química, penso ara mateix en activitats de promoció de la física, la robòtica o les matemàtiques.

La reflexió que fa l’autora de l’article es pregunta per l’increment de la pseudocència entre la societat, que considera degut a la manca de conceptes científics bàsics (en aquest cas, sobretot químics). Dóna varis exemples de conceptes bàsics que tothom hauria d’entendre:

  • La forma fa la funció (la ubicació relativa dels àtoms entre sí dicta les seves propietats)
  • Àtoms, molècules i la seva mida
  • Càrregues positives i negatives
  • Predictivitat de la reactivitat

Finalment, diu una cosa interessant:

Whenever we give demostrations or write for a general audience we deliberately let the bones of chemistry show through the glitz and the complexity. Amid the brilliantly changing colours and entertaining bangs and smells, share the big idea that let us see chemistry in everyday experience.