Comunicació al congrés anual de la SCC de l’IEC

Ahir divendres la Sílvia Simon va presentar una comunicació a la XXVII Conferència anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest congrés es va fer a l’edifici de la Facultat de Lletres i de la Facultat de Turisme de la UdG (veure programa). Malauradament no vaig poder acompanyar-la perquè estava massa implicat en l’organització del darrer dia del #cemc17.

La comunicació va ser presentada per la Sílvia Simon, amb coautors Miquel Solà, Sara Pagans, Jordi Poater i Miquel Duran i títol “Principals barreres per comunicar la recerca com a eina per millorar la cultura científica. Pràctiques low-cost per comunicar-la des d’una perspectiva de la comunitat científica”. Va haver-hi sis sessions de comunicacions curtes, una de les quals era de temàtica de comunicació científica, encara que la aportació nostra devia ser segurament l’única feta per científics. Aquestes sessions es van agrupar per parelles, així que els assistents es van haver de dividir.

El resum de la comunicació és:

La dècada actual ens ha portat a un decrement en la percepció de la cultura científica per part de la societat. L’avenç de les pseudociències, l’impacte baix de les ciències als mitjans de comunicació  la complexitat de les comunicacions a l’internet ha portat a una situació complicada on tant els comunicadors com els investigadors els costa enfontrar-s’hi.

Els investigadors continuen avançant en les fronteres de la Ciència creant coneixament; tot i això, esdevé molt complicat transmetre aquest coneixement i avenços al public en general, encara que el coneixament obert sembla cada vegada més accesible. El llenguatge de la Ciència, la necessitat de descriure d’una manera correcte i fins i tot entenedora els nous descobriments és una barrera pel que fa a què les notícies siguin comunicativament efectives. A part, cal tenir en compte la manca d’habilitats comunicatives  i la falta de temps per part dels investigadors fa que no es pugui avançar, i fins i tot anar enrere, en la cultura científica.

El finançament a la comunicació de la ciència és realment molt baix i encara va creant més barreres. Tot i això, la dificultat més gran recau en què la percepció de la Ciència no forma part de la Cultura en sí. Des de l’educació primària fins a la secundària hi ha una mancança en mostrar la Ciència com una part integral de tot el coneixament comú que comporta la Societat del Coneixement, és a dir, una societat democràtica on les decisions es prenguin basades en el raonament i idees basades en fets.

En aquesta comunicació es vol recalcar els punts claus que ens frenen a l’hora de comunicar la recerca, i al mateix temps donar exemples de bones pràctiques de com fer servir les eines 2.0 i presencials per tal d’incrementar la Cultura Científica. Durant la comunicació es farà èmfasi en la utilizació del Coneixament Obert i la Ciència Oberta com a eines per poder disminuir, o tant de bo fer desaparèixer, aquestes barreres.

Més concretament, es donaran com a exemple els esforços que els investigadors han esmerçat en la comunicació de la Química Teòrica i Computacions així com en conceptes bàsics de bioquímica. Aquesta part correspon al projecte actual que es té dins del grup, relacionat en la comunicació Low-Cost de la recerca (CLowCoRe). Aquests esforços tenen a veure amb les eines de Internet, contacte directe amb el públic, i també amb la comunicació més clàssica i continuada de la Ciència. Alguns dels conceptes que s’han treballat tenen a veure amb la Síntesi de Proteïnes, Aromaticitat Molecular, Entropia, Enllaç Químic, densitat electrònica i altre conceptes complexes, on s’ha fet esforços per poder-hi trobar analogies del dia a dia.

De la xerrada no n’hi ha constància gràfica, però sí que la Sílvia va fer un tweet, a fora el Claustre de Sant Domènec, sobre un rat penat que hi havia, i al qual correspon la foto primera. En l’altra, la inauguració, corresponent al twitter de @costalluis, organitzador local de la conferència.

Gràcies a la SCC per haver acceptat la nostra proposta!