Dues aplicacions per a trens i vies: Open Railway Map i Positren

Per casualitat aquests dies he descobert dues aplicacions interessants al web sobre trens i vies: OpenRailwayMap i Positrén. La primera proporciona una visió global i detallada de totes les línies d’arreu del món, amb especificació de les seva tipologia, sobretot si són d’alta velocitat. Permet observar la densitat de vies i la seva qualitat. També permet veure les velocitats màximes i identificar el tipus de senyalització. Les dades per a la línia Barcelona-Figueres sembla que no estan pas gaire actualitzades.

Pel que fa a Positrén, permet veure la ubicació en temps real dels trens d’alta velocitat i de llarga/mitja distància (parcialment), segons els horaris o informació proporcionats pels operadors. És curiós veure la proximitat de trens i fins i tot, si el zoom és alt, es pot veure com es va movent la seva icona.

Són dues eines que permeten captar el món de les vies i dels trens.