L’arxiu de tweets i la recerca històrica

Llegeixo en més d’un blog que la Biobliteca del Congrés dels USA deixarà d’arxivar totes les piulades de twitter, partir de cap d’any. Sembla que només n’arxivarà les que consideri rellevants, igual que ja ho fa amb pàgines web i d’altres informacions electròniques (veure Slashdot: The Library of Congress Will Stop Archiving Every Public Tweet On January 1st. (New York Times: The Library of Congress No Longer Wants All the Tweets)

Hi ha dues raons per deixar-ho de fer: una primera més estructural: que la llargada permesa de les piulades ha passat de 140 a 280 caracters, cosa que deu haver comportat algun esforç informàtic. Però n’hi ha una de segona que em sembla més rellevant: que molts de tweets contenen enllaços a fotos i videos que són la veritable font d’informació, en lloc del text.

Crec que això és un reflex dels ous i complexos temps: de l’ampliació de l’alfabet a tots els emoji, de la creixent importància d’instagram, on hi ha (bones?) fotos amb un curt text, contra twitter, on hi ha (bon?) text amb alguna imatge. De la literatura vs. el cinema i la fotografia. Però en la lluita clàssica entre aquestes tres darreres, es pot emmagatzemar cada cosa per separat. Però quan hi ha sistemes híbrids, tot és més complicat.

Tot plegat es complica pel fet que el contingut darrere els hiperlinks va fallant, despareixent, … igual que en la meva llista de contactes d’e-mail (suposo que passa el mateix amb els números de mòbil, però no pas tant) cada any me’n reboten més.

En tot cas, per part meva sí que guardo totes les piulades, fotos, videos… guardats per separat i per triplicat i en dos ubicacions geogràfiques diferents i en més d’un sistema de cloud storage. Preservar la informació és preservar un tresor.

Aquest 10 anys de twitter contenen molta informació rellevant per als futurs historiadors. No, no hi és pas tot, i també és cert que hi ha molta brossa. Però dubto que hi hagi cap altra arxiu que contingui tanta informació de tots els nivells com twitter. Caldria trobar la forma de preservar les piulades globals a partir de 2018, també.