Per què els estudiants de química han d’aprendre a programar?

En un article d’Education in Chemistry, es comenta que la Universitat de Liverpool forma els seus estudiants, en particular els de química, per satisfer les demandes de la indústria. I diu que programar és una nova forma de cultura (“Literacy”), és a dir, de ser “de lletra”:

Students need exposure to coding on all degree programmes, particularly chemistry, not only to meet expectations of employers but to guarantee the necessary skills for their career of choice. Coding is a new form of literacy. It implements and reinforces other vital skills, such as critical thinking, problem-solving, logical thinking and teamwork.

En el cas particular de la química, què vol dir “aprendre a programar”, que per cert seria desenvolupar una competència assolida a primària i secundària?

  • ‘Coding allows us to predict useful combinations of elements that we can synthesise into products, greatly accelerating the discovery of new materials.’ Chris Collins, postdoctoral research associate in materials chemistry.

  • ‘We write code for a broad range of things – from simple toolkit scripts for processing and reformatting data, to more complex structure analysis problems, like looking for patterns in many datasets or structures, and implementing algorithms for determining structures from powder diffraction data.’ Sam Chong, lecturer in the Materials Innovation Factory and department of chemistry.

  • ‘Coding is used for mapping composition of thin film surfaces based on XPS data.’ Fiona McBride, postdoctoral researcher in surface science.

  • ’Python code is being used to develop high throughput spectroscopic elucidation and for structure prediction.’ Rob Treharne, lecturer and learning technologist in the school of life sciences.

En aquest article, a més, es parla dels Hives, events scocials per reduir la por a la programació.

Estic força d’acord amb el que s’hi diu. A enginyeria tinc la impressió que s’ha sapigut vincular la programació a la qualitat dels estudis. A ciències, excepte en casos concrets, s’ha oblidat (als 80 sí que s’ensenyava programació, per cert).

Programar no és pas només escriure codi. És pensar d’una forma racional, analítica i sintètica a la vegada, saber destriar el que és essencial d’allò que és accessori, saber anar a poc a poc per anar depressa, saber fer coses curtes per anar lluny… Amb la intel·ligència artificial i el big data o el blockchain per davant, crec que un bon graduat, al menys en ciències, ha de saber programar i ha de saber enfrontar-se al món de la xarxa d’una forma raonable.

Fa poc vaig escriure sobre el pensament computacional i la Química (gràcies a un article del J. Chem. Educ.) i també vaig parlar de la conveniència de tenir diverses competències, entre elles la de saber programar.