Quan el temps previst per a una presentació és inferior a l’esperat

M’ha agradat una entrada de Fast Company titulada How To Deliver Your Presentation In Half The Time You’d Allotted. Aquest post toca un tema que pot passar (a mí m’ha passat!): que el temps disponible per a una xerrada sigui inferior a l’inicialment previst. Preveure-ho no tan sols proporiona un “Pla B”, sinó que permet preparar millor el “Pla A”, si s’acaba disposant del temps inicialment previst… i facilita ajustar-se al temps disponible, és clar.

If you have only one takeaway from this article, make sure it’s this one: Always state your conclusion first. Running out of time before getting your key message across is devastating. So don’t wait. Get to the point right away, no matter what. You may worry that your core message is kind of complicated and takes a little bit of background to spell out. Even so, get it out there first and then use your remaining time to fill in the context.

En general, és bo crear tensió “dramàtica” i deixar la solució per al final… però si els nervis o el temps hi juguen en contra, potser és millor revelar el “secret” i després anar dient el per què. Una mica com diu Matt Pritchard a TEDxBrum, anar jugant entre el “Wow!” i el “How?”, és a dir, jugant amb els misteris. Aquest article suggereix també bastir la presentació en capes i en mòduls (és a dir, en forma matricial), cosa que facilita treure material o expandir-lo si cal.

Pel que fa a la presentació que pugui acompanyar la xerrada, recomana fer-ne dues versions, i sobretot tenir-la ben organitzada:

you should design your slide deck to adapt–reflecting either a layered or modular approach, depending on which one you’d prefer taking. Or you could just save a couple different versions of your deck so you can pick the right one depending on the circumstances. At any event, when your time gets cut short and you’re forced to give an abbreviated presentation, having your slides out of order is going frustrate you as well as your audience. It’s much better to create either a few different slide decks or one that will work in any situation.

I finalment, diu una cosa òbvia, però que cal recordar: potser no podem controlar el temps disponible, però sí que podem controlar com el fem servir.

While time is one factor you may not be able to control, how you use it is.