#quantcompnews QC201938

Entre les novetats en computació quàntica d’aquesta setmana, hi ha un interessant avenç en l’article: IBM – IBM’s new 53-qubit quantum computer is its biggest yet. The system will go online in October. Es passa dels 20 qubits de l’actual IBM-Q a 53 qubits. Però a més, en aquest article s’hi parla de Volum Quàntic com a mesura de la potència efectiva de l’ordinador quàntic (els qubits són inestables i per tant poden ser poc efectius)

IBM is pushing a concept called quantum volume to measure quantum computer performance. It’s designed to capture more aspects of quantum computing than just qubits, which can be misleading since other factors can degrade qubit performance. IBM’s 20-qubit quantum computers, of which there are now five, have a quantum volume of 16, but IBM hasn’t yet tested the 53-qubit model.

fastcompany.com

Un altre article parla de recursos per aprendre Computació Quàntica: IBM Adds Quantum Computing Resources – Hi ha un llibre digital que trobo interessant: Learn Quantum Computation using Qiskit (https://community.qiskit.org/textbook/) No sé si es pot obtenir en pdf o es pot imprimir… Segurament té un contingut semblant al curs online que hi ha a Brilliant sobre Computació Quàntica.

Potser el tema que més m’ha interessat és el vincle entre la computació quàntca i la intel·ligència artificial (#quantcomp i #artint: Google’s quantum bet on the future of AI—and what it means for humanity: sobre la supremacia quàntica… i sobre la Llei de Neven, que és semblant a la Llei de Moore per a ordinadors normals (doblat de potència cada 18 mesos), però doble exponencial (2**(2**n)) 

Hartmut Neven, who leads Google’s quantum team, presented the lab’s advances during Google’s Quantum Spring Symposium in May, describing the increases in processing power as double exponential, a mind-­bending equation that looks like this: (2**2**n)) Within computer science circles, this growth rate for quantum computing has been dubbed Neven’s law, a nod to Moore’s law, which posits that “classical” computing advances by doubling the number of transistors that can fit on a chip every 18 months.