Interessant informe sobre l’impacte de l’#artint en l’aprenentatge, la docència i l’educació

L’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) ha publicat un article titulat Resumen del informe “El impacto de la Inteligencia Artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la educación” on òbviament s’hi ha un resum d’un informe: The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education (autoria: Ilkka Tuomi), publicat per la Comissió Europea al JCR Science ofr Policy Report.

Segeons l’article esmentat,

En el informe original y en el resumen que publicamos, se intenta ofrecer, no tanto respuestas (que serían bastante difíciles) sino un contexto que facilite el debate sobre las siguientes cuestiones importantes que deben plantearse a medida que la Inteligencia Artificial se hace cada vez más visible en la sociedad y la economía que nos rodea: ¿Qué profesiones se volverán obsoletas a corto plazo?, ¿cuáles serán las competencias del siglo XXI en un mundo donde la Inteligencia Artificial se use de manera generalizada?, ¿cómo debe incorporarse la Inteligencia Artificial en el currículo de primaria y secundaria?, ¿cómo cambiará la Inteligencia Artificial la enseñanza?, ¿debería permitirse el seguimiento en tiempo real de las emociones de los estudiantes en las aulas?, ¿puede la Inteligencia Artificial evaluar de manera justa a los estudiantes?, ¿necesitamos menos aulas debido a la Inteligencia Artificial?, ¿la Inteligencia Artificial reduce el impacto de la dislexia, discalculia u otras dificultades de aprendizaje?

M’agrada especialment d’aquest informe (en anglès) que es parla dels tripus d’Intel·ligència Artificial, és un dels llocs on ho he vist més ben explicat:

  • Data-based neural AI
  • Logic-based AI
  • Knowledge-based AI

El primer és precisament el de xarxes neuronals artificials, una aproximació que funciona ja fa temps però que actualment està proporcionant molts d’avenços (i no pas tots en positiu).

L’apartat 2.4, sobre l’impacte de la IA sobre les habilitats i les competències, és rellevant, i comenta com algunes feines desapareixeran i d’altres en sortiran de noves. S’hi posa una taula, per exemple, sobrel l’impacte potencial de la IA sobre les tasques d’un mestre de primària. Sobretot es podran remplaçar les tasques de formació en hàbits i en reaccions reflexes (via aprenentatge supervisat). L’article critica, però, que es confon “comportament instintiu” amb “intel·ligència”.

Segons aquest article, la IA pot arribar a tenir un paper important en el procés de repensar el paper de l’educació a la societat. Acaba amb una pregunta: en un món on les feines, com a tals, ja no existeixen, quin paper hi tindria l’educació? Quin objectiu tindria llavors?

Un article que paga la pena de llegir i de prendre’n idees.

Per cert, gràcies a en Ramon Fabregat (@rfabregatr) per fer notar l’existència d’aquest informe!