Un altre joc de cartes per explicar l’entrellaçament quàntic

Fa pocs dies, per casualitat, vaig veure a Youtube un parell de videos per explicar el concepte d’entrellaçament quàntic. Tot va venir en veure el titular atractiu d’aquest video TEDTalk on en Dario Gil, d’IBM Reserach, parla de computació quàntica. I al video, pràcticament res de cartes.

Això em va portar, seguint els suggeriments de YouTube, a videos on es fa servir un joc divertit, per exemple aquest:

Al nostre grup, solem explicar l’entrellaçament quàntic (estat de Bell |01>) amb un joc basat en el Principi de Gilbreath, i el podem fer sobre la tula, o bé en escenari, amb diferents versions divertides i atractives. En la nostra presentació, el joc és un “generador de parells entrellaçats EPR”, de tal forma que en una parella d’espectadors, es queda cadascú amb una carta (sense mirar-la!). Expliquem que les cartes (franceses) són vermelles o negres, és a dir, “0” o “1” i hi introduïm el concepte de qbit, segons el context. Llavors, de forma instantània, quan un espectador gira una carta i la veu negra o vermella, l’altre la veu vermella o negra. De fet, a vegades ni tan sols esmentem que es tracta d’un “joc de màgia”, per reforçar la comunicació d’un concepte científic complex.

El video mostrat més amunt fa un joc una mica diferent: a partir d’un joc de cartes complet, i després que un espectador hagi fet dos pilons amb les cartes i les hagi barrejades lliurement (d’una forma especial, això sí), resulta que les cartes coincideixen en color i en valor (és a dir, estats de bell |00>). Igualment podríem fer estats de Bell |01>, és clar.

No m’acaben d’agradar un parell de coses d’aquest joc:

  • Algunes cartes són cara amunt, altres cara avall… com a joc de màgia no és tan bo com el que solem fer.
  • Com que algunes cares són cara amunt, no podem parlar de l’acte d’observació i mesura de la carta.
  • El fet que es parli de coincidència entre valors de les cartes, en lloc de vermelles/negres, porta a confondre el concepte de qbit (o potser a reforçar-lo)

Provarem aquest nou joc per explicar parells entrellaçats EPR, i en demanarem la valoració dels espectadors, per comparar-lo amb el que hem anat fent fins ara.

El funcionament del joc? L’hem hagut de deduir… això serà objecte d’una entrada en algun blog, properament 🙂