El gambit de la química

El Chemistry World ha publicat un interessant article sobre el paper de la Intel·ligència Artificial (Machine Learning, ML) en la Química, titulat “The Chemsit’s Gambit”, en referència a la recent pel·lícula sobre el Gambit de Dama.

Queda clar que les tasques més rutinàries que poden potar a conclusions lògiques (o no tan lógiques) seran efectuades per programes de ML. Això va passar amb les calculadores (no passa res si van més ràpides, però sabem multiplicar “a mà), amb els quadrants (fulls de càlcul), amb la memòria (bases de dades), etc.

El final d’aquest article està bé: si deixem les tasques rutinàries però que demanen molt de temps en mans de la IA, podrem destinar temps a ser més creatius. Jo hi afegeixo: podrem compartir la nostra creativitat amb la de programes d’IA…

… regular, tedious tasks like column chromatography or solvent screenings will be performed by computers automatically and AI can assist our decision-making. In return, we, the scientists, will be able to focus on checkmating new, unknown challenges.

I sobre la creativitat…

… more and more players tried uncommon positions to put their opponent in uncharted territory, then catch them off guard. As a result, matches became much more attractive to watch.