Les científiques i la notabilitat a la Viquipèdia

No fa pas gaire vam tractar un informe d’una revista del grup Naturesobre les persones més notables a la Viquipèdia, segons el seu lloc de naixement. Hi vam analitzar la diferència entre homes i dones, que en l’informe original no s’havia fet.

Avui, dia internacional de la nena i la dona en ciència, fem un pas més i mirem com són tractades les cientifiques. Cal esmentar abans de tot, que per a cada persona de l’informe esmentat se li ha assignat un camp d’activitat “Discovery/Science”, “Sports/Games”, “Leadership”,  “Culture”, “Other”, és a dir, per simplificar: ciència, esports, política, cultura i altres.

Per entendre millor aquesta entrada, és bo llegir primer i fer un cop d’ulls als mapes presentats en l’entrada prèvia d’aquesta sèrie.

Existència de persones notables en ciència

Quants llocs tenen persones de ciència? 197 només. En canvi, hi ha 640 llocs amb persones notables… és a dir, només un 31% dels llocs tenen persones notables de l’àmbit de la ciència.

Quants llocs tenen homes notables en ciència? 177 (un 30% aprox del global de 590 llocs amb homes notables)

Quants llocs tenen dones notables en ciència? 45 (21% d’un total de 216 llocs amb dones notables)

I doncs, què volen dir aquestes xifres? En primer lloc, que entre els homes es manté la proporció de llocs amb científics notables, un 30%. Però en el cas de les dones, aquest percentage baixa al 20%. Les dones científiques, doncs, tenen molt menys notabilitat, respectes del global de dones, que no pas els homes científics respecte del total d’homes.

Llocs on la persona més notable en ciència és una dona

I en quants de llocs les dones són les persones científiques més notables, entre les persones de ciència? 25 (13%)

Comparació amb el global de categories: les dones són les més notables a un 15% dels llocs

Conseqüència: en el camp científic, el percentatge de dones més notables és inferior respecte del que passa globalment.

Llocs on les persones de ciència són les més notables en el global de categories

Com es compara el percentatge d’homes i dones de ciència més notables globalment, respecte del conjunt d’homes i dones més notables?

De científics que són les persones més notables en un determinat lloc, n’hi ha 71 (globalment, 545 homes, 85%)

De científiques que són les persones més notables en un determinat lloc, n’hi ha 12 (globalment, 95 dones, 15%)

Què se’n treu? El percentatge de llocs on les dones són les més notables és del 15% tan si es considera la globalitat de totes cinc categories, com si es considera només la categoria de ciència/descoberta. En aquest cas, doncs, no hi ha cap diferència significativa.

A més, veiem que en 83 llocs la persona més notable és de ciència (un 15%), encara que el 31% dels llocs tenen persones notalbes de ciència. Això vol dir que, tan per a homes com per a dones, és més difícil ser la persona més notable si s’és de l’àmbit de ciència/descoberta.

Nota: la imatge d’aquesta entrada s’ha obtingut via canva.com amb el sistema text-to-image i amb la petició “sketch women scientists in from of a computer”.