Un estiu divertit, el de 2018, per a la Intel·ligència artificial en química

On

Els dies intensos de calor de l’estiu han portat algun article interessant d’intel·ligència artificial. Per exemple, en un article al JCTC esmentat al C&EN: Machine learning predicts electronic properties at relatively low computational cost (article: Transferability in Machine Learning for Electronic Structure via the Molecular…