Escultures de proteïnes

A Boing-Boing hi ha un reportatge d’un escultor de proteïnes. No queden pas malament. Fins i tot l’autor té escrit un mini-tractat per fer-ne. L’artista, Voss-Andreae, obté les coordenades atòmiques […]