Biblioteques escolars

Avui El País publica un article sobre les biblioteques dels centres no universitaris. No tan sols solen estar poc dotades, haver-hi poc espai i poc personal, sinó que els alumnes […]

Universitats de referència

Llegint pel cim l’informe de l’UGA sobre l’ensenyament de grau, m’he adonat que les universitats americanes solen tenir un conjunt de centres per comparar-s’hi (“benchmarking”): (a) Les peer universities, que […]

Competició i estudiants

Permeteu-me fer una reflexió. Als USA les universitats competeixen pels estudiants, i els estudiants competeixen per les universitats… No és el mateix tenir un grau a l’UGA que tenir-lo a […]