Timeline simple

Miquel Duran Portas: resum gràfic del curriculum vitae a un cop d’ull

 

Resum de l’activitat fins al 1991, vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Resum de l’activitat a partir de 1991, vinculat a la Universitat de Girona

Principals activitats d’innovació des de 2005 per línia de treball, en l’àmbit de la comunicació científica: