Miscel.lània científica estiuenca

Image

Aquest retorn de vacances ha proporcionat interessants aportacions de nou coneixement a la xarxa. Aquí n’hi ha una miscel.lània, potser alguna la comentaré més àmpliament.

CIÈNCIA

El DNA es vol fer servir per fer xips d’ordinador, a partir de les propietats d’autoensamblatge del DNA (Slashdot). També s’ha desenvolupat un mètode que permet programar el plegament de DNA en diverses formes – naonoOrigami (Slashdot).

La Computació Quàntica segueix avançant, amb cinc operacions lògiques i deu de transport, al NIST (Slashdot)

En un cometa s’hi ha trobat glicina, un dels aminoàcids essencials per a la vida, segons El País.

Sistema operatiu comú i standard per als robots (Slashdot)

COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Una enquesta als pares anglesos, sobre qüestions científiques que els poden posar els seus fills (Slashdot)

Consells per publicar un article (encara val el Publish of Perish), InsideHigherEd

Sobre el concepte de plagi a les introduccions dels articles, el seu ús i el seu abús (InsideHigherEd)

Un video de matemàgia molt interessant (gràcies, Laia!)

L’Eigenfactor, forma d’elaborar rànkings de revistes científiques (gràcies, Enric Canela!)

LLENGUA I SIMULACIÓ

Traducció reiterada d’una llengua a una altra, fins a la convergència (que l’article anomena equilibri, de forma incorrecta) – en aquest cas de l’anglès al japonès (Boing Boing)

Context semàntic als números – o la guia telefònica inversa per a números no telefònics: per exemple, a què correspon 3,14159?

Ja fa temps vaig proposar de construir un robot que jugués a la Wii. Ara veig una cosa semblant: intel.ligència artificial per jugar per al Mario Bros (Good). Robots o programes que juguen a jocs d’ordinador.