S’han de publicar els resultats de les avaluacions de les universitats?

En una entrevista publicada avui a El País, el fins ara president de l’associació d’agències de qualitat universitària europees afirma que caldira difondre els resultats de les avaluacions de les univeristats i deixar que els estudiants escollíssin universitat. Al menys això és el que diu el titular del diari.

Llegint l’entrevista, però, de les seves paraules es desprèn una cosa lleugerament diferent: allò que funciona molt bé en universitats grans o consolidades s’ha de continuar potenciant, i no repetir innecessàriament tots els estudis en totes les universitats. Jo afegiria que caldria que cada universitat tingués uns estudis especialmetn importants, que fóssin pol d’atracció per a estudiants de fora, però que també calgués que totes les universitats féssin una oferta d’estudis més generalistes, de grau, que donguéssin servei als estudiants de proximitat. Aquest model permetria impulsar la qualitat de les notsres universitats i fer-les sostenibles.

Com a curiositat, l’entrevistat afirma que escolliria universitat per la seva transparència, pels seus criteris clars de qualitat, i perquè portés un codi de bones pràctiques.