Quina versió de professor tinc? La 2.0 o la 1.1?

El blog CreamosElFuturo, en el seu apartat d’Educació, ha agafat noves forces. En una seva darrera entrada comenta l’article “Profesores 2.0” dels professors de la UOC Ismael Peña, César Pablo Córcoles i Carlos Casado.

Això em fa recordar que fa temps ja vam parlar de la Universitat 2.0. Amb tots els canvis que ens venen al cim (nota: realment hi haurà canvis substancials, de fons, que no siguin només un maquillatge superficial?), potser sí que estarem davant la versió 2.0.

Buscant pel ciberespai, he trobat serepindíticament la categoria University 2.0 en un PedaBlog. (nota: es pot anar combinant el prefix Edu amb el suffix Blog i anirem creant paraules… Edublog, Quimiblog, Eduquimiblog, etc.). No deixa de captivar l’article citat “Un dia en la vida de la Web 2.0“.

L’article esmentat posa èmfasi especial en la utilització de blogs i wikis en l’activitat docent i investigadora del professorat universitari. Sóc jo un professor 2.0? M’he quedat en la 1.1, o potser sóc dels 1.0, els que no toquen mai l’ordinador i van amb papers groguencs? (Dels versió beta i alfa, ja en parlarem un altra dia).

I de les universitats? Potser alguna està encara en la versió 1.0. N’hi ha alguna de versió 2.0? I més encara, dels sistemes universitaris, en quina versió estan? No hauria de ser Bolonya la versió 2.0 del sistema universitari? Mentre no hi hagi un verdader mapa català d’universitats, no s’està encara a la versió 1.1?

Ja posats a fer, vaig pensant en refundar-me jo mateix i canviar-me el segon cognom: Miquel Duran V2.0. Hauré d’anar al registre civil? Me l’admetran?