Més dones a la Viquipèdia

En ocasió del 8-M, Dia Internacional de la Dona, hem iniciat una col·laboració entre Amical Wikimedia i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG. En aquest marc, avui s’ha presentat un informe sobre els noms dels Instituts de Catalunya tot comparant els noms d’home i noms de dona que tenen els Instituts de Catalunya.

El resum de l’estudi és aquest

A Catalunya hi ha uns 700 Instituts (centres públics que solen oferir com a mínim ESO). D’aquests, uns 265 tenen nom de persona. D’aquests, només un 15% tenen nom de dona. Per una altra part, 30 d’aquestes persones no tenen entrada a la Viquipèdia catalana. D’aquestes, 11 són dones (un 37% de les biografies que falten). Però mentre les biografies d’homes representen el 8,5% del total de noms d’homes, les de dones representen el 27% del total de noms de dones. Per tant, les dones estan infrarepresentades en el conjunt d’instituts de Catalunya amb nom de persona, i són més invisibilitzades a la Viquipèdia que els homes. Per corregir aquests biaixos es proposa un viquiprojecte d’un any de durada consistent en introduir a la Viquipèdia biografies de dones que donen nom a equipaments públics.

 

Les principals conclusions d’aquest estudi són

  • Els instituts tenen noms molt majoritàriament masculins
  • Hi ha més d’un 10% de persones que donen nom a Instituts que no tenen entrada a la Viquipèdia
  • De les persones que no tenen entrada a la Viquipèdia, el percentatge de dones sobre el total és molt més alt que no pas el d’homes.
  • No tan sols les dones donen molts menys noms als instituts que els homes, sinó que tenen menys presència a la Viquipèdia. Es tracta, doncs, d’un doble biaix: menys noms a instituts, i menys presència a la Viquipèdia

El text complet d’aquest estudi es pot trobar aquí.

La veritat és que aquest estudi m’ha servit per aprendre millor el funcionament de la Viquipèdia i de Wikidata, per fer funcionar una mica el programa OpenRefine, i per fer mapes de forma fàcil i ràpida amb UMap.

També he pogut constatar la importància de disposar d’una font de dades obertes en forma tabular que permiti connectar d’alguna forma amb Wikidata/Viquipèdia. Això sí, les dades proporcionade s’han de depurar, netejar, comprovar… i comporta una tasca manual important. Ara bé, un cop depurades les dades i connectat amb Wikidata, l’obtenció de nou coneixement és molt ràpida.

A part d’això, he pogut copsar que és difícil a vegades obtenir informació d’una persona que hagi donat nom a un institut. Sovint les pàgines web dels Instituts, no tenen apartat d’història, i si en tenen, no donen informació sobre les raons de per què l’Institut es diu així. Potser amb la iniciativa de completar les biografies de les persones que donen nom a Instituts els podrem ajudar.

Avui hem iniciat un Viquiprojecte d’un any de durada (mínim!). Esperem que d’aquí un any poguem dir que hem millorat la visibilitat de les dones a la Viquipèdia, i que es pot conèixer millor la raó de per què els Instituts, carrers i equipaments públics porten un nom de persona.