Nou mètode per estudiar l’aromaticitat molecular: EDDB

Image

Avui hem tingut un seminari @iqccudg de caire pràctic a càrrec d’en Dariusz Szczepanik, del Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Krakow. En Dariusz, que ja havia fet un seminari més teòrica la setmana passada, i al qual no vaig poder anar per la coincidència amb l’assignatura de doctorat de comunicació científica, ha parlat de A new perspective on quantifying electron localization and delocalization in molecular systems. II. A practical guide to the use of the EDDB method.

Aquest mètode, (Electron Density of Delocalized Bonds) fa servir la matriu densitat monodeterminantal (sigui perquè és Hatree-Fock o perquè és DFT), i en separa la densitat deguda a cada àtom, i la deguda a cada enllaç diatòmic. D’aquesta forma, es pot analitzar la densitat corresponent als enllaços multicèntrics, que contribueixen a l’aromaticitat molecular.

De fet es poden fins i tot definir “camins” de deslocalització que permeten quantificar la seva contribució, o es pot definir subconjunt d’àtoms per analitzar totes les seves interaccions, de les quals ja se n’ha tret totes les monoatòmiques i diatòmiques amb enllaç químic covalent.A

Avui en Dariusz ens ha proporcionat diferents eines i programes que extrauen la informació dels outputs del programa de càlcul molecular Gaussian, un dels nostres habituals. Els càlculs es poden fer al prop ordinador personal, i són molt ràpids – els més llargs que ens ha mostrat, de complexes organometàl.lics amb anells aromàtics, no tarden pas més d’un minut.

El meu darrer article anava sobre aromaticitat molecular de complexos octaèdrics. Com que en Dariusz s’estarà a l’@iqccudg un parell de mesos, segur que ens podrà ensenyar com tractat millor l’aromaticitat.

Per cert, he fet una foto amb una renglera sencera de Mac’s… però a l’@iqccudg hi ha una barreja amb PC’s i Linux…

Image