Biologia quàntica, informació quàntica

He vist una entrada al blog de Naukas de Luis Vázquez, professor de Matemàtica Aplicada, titulat La información cuántica como generadora de escenarios de innovación. En la primera part, es comenta la importància de la quàntica per connectar la física i la química en la biologia, i en la segona s’esmenta la importància cabdal dels fenòmens no clàssics per generar tecnologies innovadores.

Realment no és pas fàcil entendre els comentaris que fa l’autor sobre la quàntica, i per al públic en general segurament encara deu ser-ne més, de difícil. Per exemple, parla de teletransportació, una qüestió distutida, i d’estat que agrupa estats, concepte poc habitual (una altra cosa és la superposició d’estats).

Em sembla més interessant la primera part. L’autor opina que si la química va convertir-se en una variant de la física, gràcies a la mecànica quàntica, deixant de ser qualitativa, aviat la biologia deixarà aspectes qualitatius per esdevenir una part de la química i la física, sobretot degut a la importància de la mecànica quàntica en els processos biològics.

Crec que és interessant recordar aquí el llibre Life in the Edge (The coming of the age of quantum biology), un llibre de 2014 de Jim Al-Khalili i de Johnjoe McFradden que tracta de possiblesmaneres on els petits esdeveniments del món quàntic poden afectar el món de criatures de la nostra mida, com nosaltres mateixos. Aquest llibre és una bona introducció a la biologia quàntica, i per al col·lectiu de químics quàntics, teòrics i computacionals, una font d’idees.

La crítica de The Guardian sobre aquest llibre acabava d’una forma ben intrigant:

“What is life?”, the authors ask. After reading this, the answer seems obvious – weirder than your wildest dreams.